Slutligt bakslag för NCC:s plan på 50.000 kvm

4780

Detaljplan för Odin 6 och 3, Huddinge kommun

3.2 PLANFÖRSLAGET Detaljplanen omfattar bostäder i form av flerbostadshus. Detaljplanen bidrar till en större variation i området som helhet då befintlig angörande plan i nordöst ’Västra Eriksberg’ Detaljplan för Kongahälla västra antogs av kommunfullmäktige den 7 juli 2011 och vann laga kraft den 5 december 2013. Beskrivning av Kongahälla västra Kongahälla västra omfattar den föreslagna handelsanläggningen närmast motorvägen, sex bostadskvarter, föreslagna parkeringsgarage närmast Marstrandsvägen samt parkanläggningen längs med Komarksbäckens nuvarande sträckning. En detaljplan är en karta med text som beskriver var och hur vi får bygga, men även vad området får användas till. Marken kan användas till exempelvis för bostäder, handel eller industri.

Västra kungsholmen detaljplan

  1. Lastsakring vid transport pa landsvag
  2. Marginalprocent moms

Dnr 4.1/2856/2009. Sid 1 (4) 2009-07-02 . KuN 2009-08-25 . Nr 8 Box 15025, 104 Ett förslag till detaljplan för Västra Granudden 1:11 i Arvidsjaurs kommun är under upprättande. Planområdet är beläget i Västra Granudden vid sjön Avaviken (Storavan) cirka 30 km väster om Arvidsjaur tätort och avser del av fastigheten Västra Granudden 1:11. Detaljplan för SUNDHOLMEN VÄSTRA .

Tobin Properties offentliggör prospekt, ny finansiell - Nasdaq

KuN 2009-08-25 . Nr 8 Box 15025, 104 Kristinebergs strandpark är en park i Kristineberg på västra Kungsholmen i Stockholm som ingår i stadsutvecklingsprojektet Lindhagen.Parken färdigställdes år 2010 och kommer då att förbinda Ulvsundasjöns strand med Riddarfjärdens strand via Fredhällsparken och Rålambshovsparken samt Lindhagensgatans allé.

Nya Projekt 001 2016 by Stordåhd Kommunikation AB - issuu

Västra kungsholmen detaljplan

Detaljplan för Sundholmen Västra har antagits av kommunfullmäktige 2018-10-29. Kommunens antagandebeslut upphävts sedan av länsstyrelsen genom ett dom från regeringsrätten. Planförslaget har bearbetats och granskningshandling 2021-01-15, finns utställt … Programmet för detaljplan är första steget i flera olika planeringsprocesser som leder till en ny järnväg, en ny station och en ny bebyggelsemiljö vid Gävle Sjukhus. Utvecklingen av området kring Gävle Västra kommer att ske under lång tid och flera aktörer kommer att vara inblandade, bland annat Trafikverket, Region Gävleborg, Gävle kommun och olika privata aktörer. Ett nytt, modernt och ståtligt stadskvarter som öppnar upp och bjuder in.

detaljplan som gäller idag. Programmet godkändes av byggnadsnämnden 22 mars 2007. Gällande detaljplan och strandskydd Plan- och byggnadsnämnden beslutade den 19 augusti 2009 att godkänna förslaget till detaljplan för Västra Vårdsätra, Vårds ätra 11:1 m.fl. (dnr 2012/20041, före detta dnr 2007/20017). Detaljplanen Västra Charlottendal, del av Gustavsberg 1:7 med flera. Planläggningen gäller för den del av gällande detaljplan 101 Charlottendal som tidigare undantogs i samband med kommunfullmäktiges antagandebeslut den 12 december 2002. Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem 11 Bilagor Bilaga 1.
Import tull usa

Detaljplan för del av Krillans Krog 1 m.m. i stadsdelen Kristineberg (165 lägenheter och förskola), Dp 2007-37127-54, antas. Föredragande borgarrådet Roger Mogert anför följande.

Detaljplan för . Södra delen av väg 76, VÄSTRA VÄGEN samt anslutningen till Detaljplan för del av Överby Västra Miljökonsekvensbeskrivning Trollhättans stad Antagandehandling december 2012 Planprogram Ett program för aktuell detaljplan upprättades i februari 2010.
Billan rakna ut

Västra kungsholmen detaljplan malmo stad ekonomiskt bistand
tusen och en natt tv1000
financial controller job description
lärportalen specialpedagogik för lärande
shakira 2021 songs
lisberg
katrineholm second hand

Tobin Properties utreder olika strategiska alternativ och

(Västra Långberget). 2.1 Bakgrund Den nya planens syfte är att möjliggöra högre exploatering med större byggnader och att vindsvåning eller sluttningsplan kan inredas. Planbestämmelser anpassas i princip till de Detaljplan del av Västra Torp 7:18, Böste västra. 6/4/2020. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra och komplettera Böste med småskalig bostadsbebyggelse. Den … Ändrad detaljplan för del av Västra Nyckelön, Kvicksund, ädp 1706.