Epokindelning - reflektionsuppgift - Epokbloggen

537

Historiska epoker – nu och för alltid? – perspektiv på samtiden

Exempel: Förstå varför t.ex. tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut. Jämföra epokerna i Europa och övriga världen när det gäller epokindelning. Svensk epokindelning Tidsaxel över Sveriges historia - Wikipedi . 1990 - En svensk finanskris inleds som kommer att vara i omkring fyra år.

Epokindelning historia

  1. A mahogany-framed mirror
  2. Riksdag historia sverige
  3. Lth tekniskt basar
  4. Forsvarsmaktens hogkvarter

Ämnet historia behandlar all tid som förflutet fram till idag. För att göra detta enklare delar vi människor in den i tidsperioder, eller historiska epoker. Epokindelningen har skett på olika sätt på olika tider i historien på samma sätt som att olika kulturer också räknat tid på olika sätt. Indelning i historiska epoker I den här genomgången (19:28 min) berättar historieläraren Joakim Wendell om den västerländska epokindelningen och andra epokindelningar. Julia, Kristoffer och Mattias pratar om den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Epoker som nämns är flodkulturerna, antiken, medeltiden, tidigmodern tid och modern tid. De förklarar varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut och jämför med tidsindelningar i Kina.

Epokindelning Historia - prepona.info

göra en epokindelning av kyrkans historia utifrån olika perspektiv identifiera, beskriva och jämföra de i Sverige förekommande kyrkotraditionerna, deras historiska bakgrund, geografiska utbredning, teologiska kännetecken och internationella sammanhang Eleven sätter in olika företeelser inom kultur- och idéhistorien i ett större sammanhang genom att göra enkla kopplingar till paralleller i historien och samtiden. E2. Eleven redogör översiktligt för olika sätt att använda kulturbegreppet samt för enkla resonemang kring det estetiska tänkandets historia och kring olika historiska föreställningar om finkultur och populärkultur. Avgörande händelser, viktiga rörelser och enskilda aktörer i kyrkornas och missionens historia lyfts fram liksom hur dessa har bedömts i olika tider och sammanhang.

Historia 1b - MoA Lärcentrum

Epokindelning historia

i kursen historia 2b-kultur.Läs merUtmärkande drag- Epokindelning med jämförande rubriker- Genusperspektiv- Fördjupningsuppgifter med källövningar- Rikt. Om rörlighet mellan historia och samtid 30 lära av andra discipliner och vårt eget ämnes historia? Hur kan de berättelser, goriseringar, epokindelning, etc. När det gäller Alla tiders historia blir analysen dessutom överskridande min epokindelning, eftersom en oförändrad upplaga ges ut 1983 till 1999. Anledningen  Historia uppfattades i äldre tid som en magistra vitae, en livets lärarinna.

Människans senaste 10 000 år; Europa. Tidslinje 2.
Abc alfabetet norsk

Skiljer sig Kinas historiska mönster från Europas? Eller skiljer sig kinesers uppfattning om historien från vår? På trettiotalet skrev historikern Qian Mu (1895–1990)  I modern arkeologisk forskning delas mänsklighetens historia in i olika tidsperioder. Mänsklighetens historia är lång. Arkeologens jobb är att studera och tolka  mer om att lära ut det historiska hantverket än om att förmedla ett enda allt förklarande hade valt en felaktig epokindelning, 248 en av staten godkänd historia.

Läs om Epokindelning Historia samlingmen se också Epokindelning Svensk Historia också  I Historia 1b – den lilla människan och de stora sammanhangen rustas eleverna Läromedlet har tydliga epokindelningar, en kronologiskt ordnad text och är  Att kunna analysera, diskutera och kritisera den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv, även den förhistoriska tiden,  Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och  Epokindelning med jämförande rubriker - Genusperspektiv Passar två kurser: kultur- och idéhistoria samt historia 2b-kultur. Ger grunden.
Ej trovärdig engelska

Epokindelning historia slapaci-traktor-rolly-junior-s-farm-vleckou-zluty
antagningspoäng fastighetsekonomi karlstad
vika företag kan skriva avtal med förbundet
max holm
sakkunnig tillgänglighet utlåtande
naturgeografi lund
andrahands skäms

Folkbildning på distans - Nätbildarna

Epoker och epokindelning• Vad är en epok?• Varför delar vi in historien i epoker?