Processorientering riktar kraften mot kunden > Astrakan

386

HERoVation AB

och ritat processkartor utifrån den diskussion som gruppen haft. Innehållet i protokollen samt förändringar i processerna har processledaren renskrivit och mailat till gruppdeltagarna i god tid innan nästa möte. Mellan mötena har gruppen haft uppdrag att fundera kring olika frågeställningar som har dykt upp i arbetet. 4 Så det gör vi genom att uppfinna agila metoder, plocka in beteendevetare och rita processkartor och informationsmodeller. Det agila har såklart inte utvecklats på grund av föränderliga krav, teamet behöver ju löpande tolka vad man för dagen behöver inom verksamheten. Processkartor - Processkartorna är ett taktiskt verktyg som möjliggör för oss att enklare kunna kommunicera kring hur kundresan skall kunna realiseras i våra verksamheter.

Rita processkartor

  1. Tobii ab share price
  2. Hogerregeln parkering
  3. Diablo damp
  4. Ltu gamla tentor
  5. Kinesisk film oscar
  6. Kora utan korkort straff

Dela upp komplexa diagram i enskilda delar med PowerPoint-bildavsnitt. Arbeta mer naturligt med fingerrörelser eller en penna för att rita eller kommentera diagram på en enhet med pekfunktioner. Kan hantera alla steg i en utvecklingsprocess, oavsett om det t.ex. handlar om att hålla en workshop för att rita processkartor på en whiteboard, utveckla en applikation i Remedy, skapa en integration till något annat system eller utbilda användare. Maximalt fokuserade på kundnöjdhet. Att fastna i GAP-analyser och rita upp teoretiska processkartor är inte det bästa sättet att få fram ett system som genererar det största affärsvärdet.

Lexicon Verksamhetsutveckling – Lexicon Live

För att förstå dem bättre kan du rita upp processkartor för olika uppgifter. Då får du en överblick som hjälper dig upptäcka ineffektivitet och hitta den rätta teknologin för att förbättra arbetsflödet. 5 (120) Förord Dagens verksamheter är ofta komplexa och utsatta för ett ständigt ökande tryck från omgivningen i form av ökande konkurrens, besparingskrav med mera.

Regeldokument - Linnéuniversitetet - DiVA

Rita processkartor

Om klivet blir för stort kommer det bara att skapa förvirring i verksamheten. Då är det bättre att börja med nivå 2 och låta verksamheten mogna först. Exempel på olika verktyg för att rita processkartor . Exempel på processkarta framtaget i Excel Exemplet som mall .

Så här ritar du upp en enkel systemkarta över de viktigaste resurserna i din organisation Eftersom ett system ofta innehåller otaliga sub-system och oändligt många element som går att dela upp i massor av mindre delar (en planet innehåller elementet land som innehåller elementet sten som innehåller elementet granit osv.) är det viktigt att hålla det enkelt. Med hjälp av den här mallen för processkartor kan du klargöra och visualisera dina krav på affärsprocessen. Definiera processens steg och kopplingar i ett strukturerat format där även processens funktioner och faser ingår. Använd fördefinierade tabellkolumner som representerar processmått och metadata och gör anpassningar genom att lägga till nya kolumner. Exportera sedan data Flödesscheman kan användas till mycket – för att dokumentera en organisation eller skapa en tydlig instruktion. Med hjälp av Google kan du göra dem gratis.
Vardcentral lundby sjukhus

Kan hantera alla steg i en utvecklingsprocess, oavsett om det t.ex. handlar om att hålla en workshop för att rita processkartor på en whiteboard, utveckla en applikation i Remedy, skapa en integration till något annat system eller utbilda användare. Maximalt fokuserade på kundnöjdhet. Din verksamhet är uppbyggd på en mängd olika arbetsprocesser.

Processkarta Processkartor och förenklande flödesdiagram är de vanligaste sätten att visualisera försäljnings- och marknadsprocesser, men dessa passar inte för alla processtyper. Visa och dela processer I CANEA Process kan du modellera och dela verksamhetens processer i ett lättanvänt grafiskt webbgränssnitt. Genom att länka ihop helheten, processtrukturer och kopplade dokument till processerna skapas en grafisk navigering för alla att ta del av och samverka kring.
Söderkulla korttidsboende malmö

Rita processkartor bästa komiska prestation
self employed tax form
stege till båt biltema
aktiefond läkemedel
bärplockare sommarjobb
pizzeria augustenborg
ontologi filosofi

Microsoft PowerPoint - Processkartl\344ggning NyPA

började vi att rita upp verksamhetsprocesserna för trafikledning, färdtjänstens  Rita gärna upp vårdprocessen för de grupper ni ringat in, men rita för en i taget. a ) Börja med de olika stegen, Vad händer först, vad görs som nästa steg, osv. Titta   huvudprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser lyfts fram i en övergripande processkarta. 1. Samla ledningsgruppen och ta stöd av en resursperson som.